Co robimy

Działamy na rzecz Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej poprzez gromadzenie środków na zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy naukowych mających na celu inicjowanie, uruchamianie i prowadzenie efektywnych metod nauczania.
Pragniemy pozyskiwać fundusze na organizację zajęć pozalekcyjnych: rozwijających zainteresowania uczniów, wyrównujących szanse edukacyjne, terapeutycznych i sportowych.
Wspieramy rodziców i nauczycieli w ich pracy wychowawczej poprzez prowadzenie kursów i szkoleń. W szczególny sposób naszą opieką chcemy objąć uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do naszej szkoły.