Witamy!

Fundacja „Edukacja Marzeń” na rzecz Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej powstała z inicjatywy nauczycieli. Swą działalność rozpoczęliśmy w styczniu 2018 roku.
‎Cele fundacji to:

 • edukacja i wychowanie,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działanie w sferze sportu, kultury fizycznej i rekreacji.

Powyższe cele chcemy realizować poprzez:

 • gromadzenie środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
 • wdrażanie efektywnych metod nauczania oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji,
 • wspieranie rodziców w ich pracy wychowawczej,
 • doskonalenie nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą
 • pozyskiwanie funduszy na likwidowanie barier architektonicznych,
 • organizowanie warsztatów dla uczniów niepełnosprawnych,
 • organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnych,
 • organizowanie form wypoczynku,
 • realizowanie wspólnych projektów z innymi organizacjami pozarządowymi.